Hari-hari yang dialami Nabi Muhammad SAW penuh dengan keanehan-keanehan yang sulit dicerna dengan logika. Namun itu mudah saja untuk Sang Maha Pencipta. Ada begitu banyak kisah ajaib yang terjadi sepanjang hidup Rasulullah.

A. Masa Kecil, Remaja Dan Masuk Islam 1. Nama, Nasab, Dan Nisbatnya. Mekah Al-Mukarramah merupakan tempat yang paling suci di bumi, sebuah negeri yang dipilih oleh Allah menjadi tempat bagi rumah-Nya, dan tempat berhaji para Nabi, dan kiblat bagi kaum muslimin.

PADA suatu masa, ketika Nabi Muhammad SAW sedang tawaf di Kaabah, baginda mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir: “Ya Karim! Ya Karim!” Rasulullah SAW meniru zikirnya “Ya Karim!

Kisah Teladan Nabiyulloh Musa as.Sangat menakjubkan dengan tantangan dan mu'jizat Nabi Musa, nabi orang Yahudi. Lebih dari itu, selain ketenarannya, juga jumlah pengikut yang memujanya secara pasti terus meningkat sepanjang jaman.

Munculnya nabi palsu di abad pertama Islam tidak hanya dari kalangan laki-laki. Ada juga seorang perempuan yang menyatakan bahwa ia mendapatkan wahyu kenabian pula semisal kenabiannya Muhammad bin Abdullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.