Syahdan di jaman dahulu kala ada seorang Raja yang memimpin sebuah kerajaan Islam. Kerajaan maupun nama rajanya tidak disebutkan dalam cerita yang diceritakan turun temurun ini. Raja ini memiliki seorang pembantu yang sangat ta’at beribadah.

Kisah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur’an, “Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud, dan dia berkata: “Hai m.ia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu.

Tanda-tanda kiamat semakin banyak, semakin dekat. Sementara kebanyakan m.ia lalai dari hari yang pasti mereka temui. Kisah ini terjadi di zaman dahulu di kalangan Bani Israil.

Tags: al kisah jaman nabi musa batu batu ajaib batu permata ajaib batu permata zaman rasulullah berita ajaib berita kisah bersumpah untuk membuktikan kebenaran cerita anak zaman nabi cerita cerita kisah pada zaman nabi cerita di jaman nabi cerita kisah jaman nabi isa cerita pada jaman nabi cerita pada masa rasulullah cerita ulama nabi musa …

Dalam kisah yang pertama ini saya akan berbagi mengenai kisah cinta yang pernah terjadi pada jaman dahulu. pastinya kisah ini terjadi sebelum kita lahir, yaitu kisah nyata cinta Sahabat Ali dan Putri Nabi Fatimah.

Tapi, banyak kisah yang menceritakan tentang kedurhakaan anak pada orang tuanya. Ternyata kisah ini tidak hanya muncul pada zaman sekarang, tapi kisah anak durhaka di zaman rasulullah pun telah ada. Kisah ini berasal dari seorang pemuda pada zaman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-qamah.