B. Pengertian Iman Kepada Qada dan Qadar Beriman kepada qada dan qadar adalah menyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi semua mahluk …

Beriman kepada qada dan qadar adalah menyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi semua mahluk hidup.

Peserta didik secara berkelompok menyimak cerita singkat yang terdapat dalam buku dan mencermati ulasan … adanya Qadadan Qadar dalam kehidupan sehari-hari di …