Kumpulan Cerita Wayang … arwah Kumbakarna yang masih penasaran dan ingin mencapai kesempurnaan juga menyatu di paha kiri Raden Werkudara dalam cerita Wahyu …

Dewi Kunti daden-daden banjur nyuwek sandhangane lan wadul marang Werkudara. Bima dadi lan nesune nalika weruh kaanane Dewi Kunti … CERITA WAYANG BAHASA JAWA.

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, … Bima/ Werkudara, …