Membicarakan hakekat dari sebuah kata “Sholehah” yang terbersit dalam benak setiap orang diidentikan dengan sebuah gambaran tentang sesuatu kesempurnaan, keteladanan, serta sesuatu yang dapat selalu menyejukkan hati bagi setiap insan m.ia kala berada di samping/sekelilingnya.

Sepertinya wanita karir. … cerpen cinta Sejati adalah cerita peendek yang bercerita tentang kisah seorang yang mencintai kekasihnya dengan sepenuh hati.