Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana Suwijining ndina ana Kucing sing alus, kinclong, lan putih mulus wulune mlaku-mlaku ning pawon. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi.

Cerpen Bahasa Jawa. Berikut ini merupakan kumpulan Cerpen Bahasa Jawa terbaru karya para sahabat cerpenmu yang telah diterbitkan, total diketemukan sebanyak 78 cerita pendek untuk kategori ini.

BONSAI Wis meh sedina Drajat nunggu Rista, bojone sing arep nglairake. Bola-bali Drajat keĀ­prungu sambat lan jeritane bojone sing nembe berjuang ngliwati maut.

Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan yaiku lumpia sajake wis rada lawas.

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Andong lan Laler Cilik Jaman mbiyen ana andong nggawa momotan jambu kluthuk lagi mlaku saka Selarong arep menyang Pasar Bantul. Jaman iku dalane isih gronjal-gronjal digawe saka watu durung ana aspal.