SpongeBob yang penyerap, kuning, dan berlubang ini, … Setiap pergerakan menghasilkan gelembung untuk mengingkatkan penonton bahawa cerita ini berlatarkan lautan.