Cerita Rakyat Nusantara | Dongeng Anak Dunia … Dongeng pendek dari negara Bulgaria kali ini adalah cerita rakyat Bulgaria yang sangat populer.

Adaptasi daripada Himpunan 366 Cerita Rakyat Malaysia. 2007. Othman Puteh dan Aripin Said. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Dicatat oleh alynn di