GAGALNYA MALAIKAT MEMASUKAN M.IA KE DALAM NERAKA SEBUAH CERITA INSPIRASI QADHA DAN QADAR Konon di alam yang kita belum pernah tahu apalagi menikmati, m.ia telah berbaris dihadapan para hamba yang selalu taat tak pernah ingkar, tak memiliki rasa cemburu, tidak bersaing mencari pengaruh penguasa, selalu benar dalam tindakan dan semua …

Qada' ,adalah ketetapan Allah yang telah ditetapkan sebelum adanya m.ia di muka bumi ini . Seperti hal nya firman Allah dalam sur…