Hawa melahirkan dua kali anak kembar. Yaitu Qabil dan saudarinya serta Habil dan saudarinya. Mereka tumbuh dalam asuhan kedua orang tuanya. Kedua putranya merasakan nikmatnya kehidupan dan masa muda yang kuat.

Diantara putra-putranya, terdapat Qabil dan Habil. Qabil adalah anak Adam yang bersaudara kembar dengan Iqlima. Sedang Habil adalah anak Adam yang bersaudara kembar dengan Lyudza.

Melihat Habil terkapar di tanah, kemarahan Qabil hilang, berganti penyesalan, bingung, takut, dan rasa berdosa. la tidak tahu harus melakukan tindakan apa terhadap mayat adiknya tersebut. Burung Gajak Penuntun (Cerita Nabi Adam As)

Kisah Habil dan Qabil selalu menjadi cerita pendukung dari kisah Nabi Adam AS karena mereka berdua merupakan anak keturunan Nabi Adam yang pertama. Setelah berkehidupan berkeluarga sebagai sepasan suami isteri, akhirnya Siti Hawa melahirkan anak-anaknya yang akan menjadi benih pertama bagi umat m.ia di dunia ini.

Qabil dan Habil mempersembahlan qurban di atas bukit. Jauh dari pemukiman Nabi Adam dan Hawa. Qabil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda. ketika Habil menggembalakan ternaknya di tempat yang sepi. berarti qurbannya tidak diterima. maka ia turuti bisikan Iblis itu.

Labuda dan Iklima membantu urusan rumah tangga, sedangkan Qabil dan Habil menekuni bidang pertanian, sedangkan Habil di bidang peternakan. Dosa Anak Nabi Adam Keempat putra-putri Adam tumbuh dewasa.