BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Suatu karya sastra tercipta tidak dalam kekosongan sosial budaya, artinya, pengarang tidak dengan tiba-tiba mendapat berkah misterius, kemudian dengan elegannya mencipta suatu karya sastra.

MUSA DAN PENTATEUKH Seorang Kristen yang berupaya berpegangan pada pimpinan Kristus dalam penyelidikannya tentang Perjanjian Lama, tidak terikat pada tradisi tentang penulis sebuah kitab.

YAKUB. Hampir seperempat Kitab Kejadian menceritakan riwayat hidup Yakub, leluhur umat pilihan, Sumber-sumber tertulis bertarikh milenium 2 sM menyajikan data yang meneguhkan latar belakang ceritacerita yang terdapat dalam Kejadian 26-50.

Usaha Anjak Piutang dilakukan dengan melakukan suatu kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan, baik transaksi yang terjadi di dalam atau luar negeri.