Wonten ing satunggaling dusun, wonten kaluargi ingkang naminipun mbok randa kaliyan putra kakungipun. Putra kakungipun ingkang sampun ngancik dewasa lan naminipun inggih menika Jaka Tarub.

(Dalam cerita bahasa jawa Jaka Tarub selanjutnya) Jaka Tarub nglakoke pesene bojone, ning mergo rasa pamasaran sing wis suwe ana ing njero ati akhire nggawe Joko Tarub nglanggar larangan sing wis dipesa dening Nawang Wulan. Deweke mbukan tutup kethel lan neng njerone jebulna mung ana siji glintir beras.

Cerita Rakyat Jaka Tarub dalam Bahasa Jawa. Jaka Tarub yaiku satiyang pemuda gagah ingkang nggadhahi kesaktian. piyambakipun asring medal mlebet wana konjuk berburu ing kawasan redi keramat. ing redi punika enten

Cerita Rakyat dalam versi Bahasa Jawa, Keong Mas, Jaka Tarub, Rawa Pening Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

Cerita Rakyat Jaka Tarub adalah dongeng rakyat nusantara yang sangat populer di Indonesia. Walaupun demikian sebenarnya dongeng Jaka Tarub memiliki banyak versi baik di Indonesia maupun di luar negeri.