Sinopsis. Ringkasan cerita lebih kurang 100 -150 patah perkataan. Mengandungi huraian cerita mengikut urutan masa berdasarkan plot.; Tema dan Persoalan

The whole deal soal menjadi abdi setan mendapat eksplorasi yang lebih dalam. Motivasi akan dibeberkan kepada kita, but just enough. Film ini masih menyisakan misteri yang membuat kita berpikir ke mana arah cerita dibawa.

Carita pondok atawa mindeng disingget minangka carpon nyaéta hiji wangun prosa naratif fiktif.Carpon téh mangrupa tarjamahan tina Basa Inggris nyaéta short story atawa nu basa Indonésiana cerita pendek.