6 HARI PENCIPTAAN – KEJADIAN 1 6 Hari penciptaan : Hari 1 : langit dan bumi diciptakan dan “Jadilah terang”. Hari 2 : Allah menciptakan cakrawala

19. Serigala – Jakal – Jackal Jakal (Canis aureus) adalah jenis serigala/ anjing hutan dengan tubuh yang lebih kecil dan ekor yang lebih pendek dari Wolf (Serigala besar). ). Jenis Jakal yang hidup di Mesir adalah Canis aureus lupaster juga sering disebut Serigala Afrika (African W

Abstrak Kurikulum merupakan suatu elemen penting dalam sistem pendidikan. Ianya merupakan nadi kepada sistem pendidikan yang boleh mencorakkan generasi akan datang.