Nabi Ibrahim merupakan nabi dalam agama Islam.Ia bergelar Khalilullah (خلیل اللہ, Kesayangan Allah). Ibrahim bersama anaknya, Ismail, terkenal sebagai para pendiri Baitullah.

Hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Ibrahim As. Keturunan bukan satu-satunya jaminan untuk menentukan kafir atau imamnya seseorang. Akan tetapi hidayah atau petunjuk dari Tuhan adalah menurut yang dikehendaki.