Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri … Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden dan

Inilah yang dialami Nabi Adam as dan isterinya Hawa ketika pertama … untuk cerita nabi adam dan siti hawa itu sudah jelaskan di al quran tetapi tidak …