Cerita non fiksi a. Hikayat Yaiku cerita kang mbahas babagan peragane kanthi jelas. Tuladhane : Hikayat Hang Tuah, Hikayat Bahtiar lan liya liyane b. Babad

karangan fiksi yaiku – 9263120. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang

Cerita rakyat minangka cerita kang dumadi wiwit jaman … Crita kang mangkene iki kang diarani fiksi. … Mite yaiku dongeng sing ana sesambungane karo roh,alam …

Memahami unsur instrinsik dalam cerita fiksi yang diperdengarkan. Kompetensi Dasar … Alur Cerita ( P lot) yaiku reroncening prastawa sebab akibat kang ana …