Carita pondok atawa mindeng disingget minangka carpon nyaéta hiji wangun prosa naratif fiktif.Carpon téh mangrupa tarjamahan tina Basa Inggris nyaéta short story atawa nu basa Indonésiana cerita pendek.